Monthly Archives: August 2011

Oracle Mimarisi Genel Bakış (1)


ORACLE MİMARİSİ Oracle Veritabanı, birim olarak kabul edilen verilerin bir araya toplanmasından oluşur. Veritabanının amacı birbiriyle ilişkili bilgilerin depolanması ve sorgulanmasıdır. Bir veritabanı sunucusu bilgi yönetimiyle ilgili problemleri çözmede anahtar roldedir. Genel olarak bir sunucu, büyük miktardaki veriye çok kullanıcılı bir ortamda, bir çok kullanıcının aynı anda aynı veriye ulaşabilmelerini güvenilir bir şekilde sağlar ve […]

ORACLE MIMARISI GENEL BAKIŞ (2)


ORACLE SERVER Oracle Server bahsedildiği gibi sistemin genel mimarisini oluşturmaktadır. Oracle server bir veya birden fazla makine üzerinde çalışabilmektedir.Bu mimari Client-application Server-Database,Client – Server,Host Based olabilmektedir. Client-Application Server-Server: (Three-tier) Kullanıcılar kendi bilgisayarlarından Application Server’a erişirler buradan yapılan ayarlama ve yetkilendirme ile Database’e erişim sağlanabilmektedir. Client-Server: (Two-tier) Kullanıcılar kendi bilgisayarlarından direk olarak uzaktaki veritabanına erişebilmektedirer. Host-Based: […]