ORACLE MIMARISI GENEL BAKIŞ (2)


ORACLE SERVER

Oracle Server bahsedildiği gibi sistemin genel mimarisini oluşturmaktadır.

Oracle server bir veya birden fazla makine üzerinde çalışabilmektedir.Bu mimari Client-application Server-Database,Client – Server,Host Based olabilmektedir.

Client-Application Server-Server:

(Three-tier) Kullanıcılar kendi bilgisayarlarından Application Server’a erişirler buradan yapılan ayarlama ve yetkilendirme ile Database’e erişim sağlanabilmektedir.

Client-Server: (Two-tier) Kullanıcılar kendi bilgisayarlarından direk olarak uzaktaki veritabanına erişebilmektedirer.

Host-Based: Bu yapıda ise kullanıcılar kendi bilgisayarlarından direk kendi makinelarında kurulu olan veritabanına ulaşabilmektedirler.

ORACLE INSTANCE

Database açıldığında otomatik olarak başlamaktadır.Oracle’ı ilgilendiren Memory ve Proses parçalarının tamamını oluşturmaktadır.

aa

İleride göreceğimiz SGA ve PGA database’in instance’ını oluşturmaktadır.

Client tarafında bir user Oracle Server ile ilitişim kurduğunda otomatik olarak bir session yaratılmaktadır.

aa

Session dediğimiz kavram kullanıcın kullandığı bir programla bu SQL PLUS yada herhangi bir development tool’u olabilir.Aradaki bağlantıdan dolayı Session başlamış olur.

ORACLE DATABASE

Oracle Database dediğimiz kavram ise sistemde bilgilerimizin tutulduğu file’lar topluluğudur.

aa

Şekilde görüleceği gibi 3 tip file yapımız vardır.

Datafile lar bizim sistemimiz ile ilgili verileri tutmaktadır.Örneğin Tablolar,Viewlar ve indexler bu yapıda muhafaza edilmektedir.

Redologlar ise yaptığımız transcationları tutmaktadır.Commit edilmiş edilmemiş her bilgi bu yapıda durmaktadır.Rollback segmentle karıştırılmamalıdır.

Control file’lar ise database’in genel yapısını tutan ifadelerdir.Tablesapce’lerin uzunluğu,adı yapısı ve diğer database’i ilgilendiren her yapı burada muhafaza edilmektedir.

Parametre file sistemin daha verimli çalışması için gerekli olan parametreleri tutmaktadır.SPFİLE ve PFİLE olarak 2 farklı versiyonu vardır.

Password file kullanıcıların sisteme otantike olmaları için vardır.Burdaki bilgilerden örneğin kimin database’i açıp kapatamıyacağını görürüz.

Arşiv Redologlar redologların depolanmış halidir.Normalde Redologlar büyüklükleri kadar ancak transaction’u tutmaktadırlar.Bu şekilde dolan redologlar arşiv dosyası olarak saklanabilmektedirler. 

Fiziksel Yapı

Control file,data file ve redologlar database’in fiziksel yapısını oluşturmaktadırlar.

aa

Memory Yapısı

SGA ve PGA dediğimiz yani sistem tarafı ve kullancı tarafını oluşturan memory yapısıdır.

SGA instance başlatıldığında oluşmaktadır.PGA ise Kullancı tarafından gelen User Prosesine karşılık oluşturlan Server Prosesi zamanında oluşmaktadır.

SGA(System Global Area) 

SGA, tek bir Oracle örneğinin ihtiyaç duyduğu veri ve kontrol bilgilerinin tutulduğu paylaşıma açık bellek alandır. Oracle örneği ilk açıldığı sırada tahsis edilir ve kapatılırken sisteme geri verilir. Her örneğin kendine ait bir SGA’sı vardır. Sisteme bağlı olan kullanıcılar SGA’daki bilgiyi paylaşırlar. En iyi performansı sağlaması için SGA’nın ana bellek boyutlarını aşmama koşuluyla olabildiğince büyük olması gerekir. Bu sayede bellekte daha fazla veri tutulabilir, bu da disk okuma yazmasını azaltır. SGA’da tutulan bilgiler tiplerine göre farklı alt bellek yapılarında saklanır.

SGA’nın büyüklüğü SGA_MAX_SIZE ile belirlenebilir.

SQL > SHOW SGA;

Total System Global Area 36437964 bytes

Fixed Size 6543794 bytes

Variable Size 19521536 bytes

Database Buffers 16777216 bytes

Redo Buffers 73728 bytes

SGA’nın yapısını ise DB_CACHE_SIZE,LOG_BUFFER,SHARED_POOL_SIZE ve LARGE_POOL_SIZE oluşturmaktadır.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: