Oracle Mimarisi Genel Bakış (1)


ORACLE MİMARİSİ

Oracle Veritabanı, birim olarak kabul edilen verilerin bir araya toplanmasından oluşur. Veritabanının amacı birbiriyle ilişkili bilgilerin depolanması ve sorgulanmasıdır. Bir veritabanı sunucusu bilgi yönetimiyle ilgili problemleri çözmede anahtar roldedir. Genel olarak bir sunucu, büyük miktardaki veriye çok kullanıcılı bir ortamda, bir çok kullanıcının aynı anda aynı veriye ulaşabilmelerini güvenilir bir şekilde sağlar ve bunu aynı zamanda yüksek bir performansla gerçekleştirir. Bir veritabanı sunucusu aynı zamanda izinsiz erişimi engeller ve hata durumundan kurtulmak için gereken en uygun çözümleri sağlar.

Veritabanı fiziksel ve mantıksal olmak üzere iki yapıdan oluşur. Fiziksel ve mantıksal yapı biribirinden ayrı olduğu için verinin fiziksel olarak saklanma şekli mantıksal yapıya erişimi etkilemez.

Mantıksal Veritabanı Yapıları

Oracle veritabanındaki mantıksal yapılar şema nesneleri, veri blokları, extentler, segmentler ve tablespacelerdir.

Şemalar ve Şema Nesneleri

Şema, veritabanı nesnelerinin oluşturduğu topluluktur. Bir şemanın sahibi bir veritabanı kulanıcısıdır ve bu şema o kullanıcıyla aynı isme sahiptir. Şema nesneleri direk olarak veriyle bağlantılı olan mantıksal yapılardır (Şema ve tablespace arasında bir bağlantı yoktur. Aynı

şemadaki nesneler farklı tablespacelerde bulunabileceği gibi tablespacelerde farklı şemalara ait nesneler bulunabilir.). Başlıca şema nesneleri şunlardır:

Tablolar : Oracle veritabanındaki en temel veri saklama birimidir. Veritabanı tabloları, kullanıcılar tarafından ulaşılabilecek tüm veriyi bulundururlar. Her tablonun kolonları ve satırları vardır. Oracle 256 veya daha az kolon içeren bir veritabanı tablosunun her satırını bir veya daha fazla satır parçası halinde saklar. Örnek olarak, çalışanların bilgilerini tutan tabloda, çalışan numarası diye bir kolon varsa, o kolondaki her satır bir çalışanın çalışan numarasını tutar.

Viewler : Viewler bir veya birden fazla tablo yada view’deki verinin özelleştirilmiş bir gösterim şeklidir. Bir view aynı zamanda saklanmış bir sorgu olarak da değerlendirilebilir. Viewlar aslında veri içermezler. Bunun yerine verilerini kendilerine temel teşkil eden ve viewın temel tabloları olarak adlandırılan tablolardan çıkartırlar. Tablolar gibi viewlerin de bazı kısıtlamalar olmakla birlikte verisi sorgulanabilir, değiştirilebilir, silinebilir ve yeni veri girilebilir. Viewler üzerinde yapılan her işlem aslında viewın temel tablolarını etkiler. Viewler tablonun önceden belirlenmiş satır ve kolonlarına erişimi kısıtlayarak, tablo güvenliğinde ekstra bir seviye sağlar.

İndeksler : İndeksler tablolarla ilişkilendirilen opsiyonel yapılardır. Data erişim performansını arttırmak için yaratılırlar. Bir Oracle indeksi tablo verisine direk bir erişim yolu sağlar. Oracle bir isteği cevaplarken, istenilen satırları daha hızlı bir şekilde bulmak için tablo ile ilişkilendirilmiş olan indekslerin bir kısmını yada hepsini kullanabilir. İndeksler, uygulamalar bir tablonun satırlarının belli bir bölümünü veya belli bir satırı sorguladıklarında işe yarar (Mesela, maaşı 1 Milyar’dan yüksek olan tüm çalışanlar). İndeksler bir tablonun bir veya

birden çok kolonu üzerinde yaratılır. İndeksler yaratıldıktan sonra Oracle tarafından otomatik olarak bakılır ve kullanılır. Tablolar üzerinde yapılacak olan değişiklikler otomatik olarak ilişkili indekslere yansıtılır.

User process, server process CPU tarafı

Her gelen user processine karşılık servr processi oluşuyor.PGA gelen bu processleri sıraya sokuyor.Sonrada SGA a yolluyor.İşlem yapılınca SGA PGA ya yolluyor.Oda user a dönüyor.

 

Oracle Server : Bütün Database dosyları,arka plan prosesleri ve diğer yapıların bir arada durduğu sistemin adıdır.Server 1 veya daha fazla veritabanını birlikte tutar.

Oracle İnstance : İnstance dediğimiz kavram veritabanı için memory yapıları ve arka plan proseslerinin bir arada durduğu yapıyı anlatmaktadır.Her veritabanı için bir instance yaratılmaktadır.Veritabanı kapatıldığında instance ta kapanmaktadır.Yani kısaca instance database ve prosesler için birleştirilmiş yapıyı oluşturmaktadır.

Not:İnstance startup aşamasında başlıyor.Veri tabanı=İnstance

Serverda diyelim ki 2 veritabanı var.İki instance var demektir.

SET ORACLE_SID=TEST1 (Windowsta)

EXPORT ORACLE_SID=TEST1 (Linuxta)

Oracle Database : Database dediğimiz kavram ise tüm hayati bilgilerimizi içinde muhafaza eden ,gerekitğinde ulaşabildiğimiz İnsatnce ve Server’ın bir parçasıdır.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: