Monthly Archives: February 2012

TABLO YÖNETİMİ (B*Tree Index)


Indeks kullanımını anlamak için önce B*Tree yapısı hakkında bilgi sahibi olmakta fayda var.   B*Tree yapısında 3 farklı seviyeden bahsedilir.Bunların ilki en tepede duran “Root”tur.En altta da “leaf” denilen seviye ve bu ikisi arasında da “branch” (lar) bulunur.Örneğin “root” değerimiz 50 olsun.Bundan küçükleri sola , büyükleri sağa , branch tada boyle bir ayrım yaptıgımzı düşünerek […]

TABLO YÖNETİMİ


“TABLO YÖNETİMİ  Oracle Veritabanı üzerinde dataların mantıksal olarak durduğu ve ifade edildiği objelerdir.   Regular Table(Heap Organized Tables)   Bildiğimiz tablo yapısıdır. Create table…. Şeklinde standart bir tablo oluşturulduğunda aslında bir Heap Organized Tablo oluşturmuşunuz demektir.Varsayılan tablo türüdür.Veri tabloya girileceğinde ilk bulduğu uygun yere atılır.Veri silindiğinde açılan yere INSERT ya da UPDATE ile yeni veriler […]

TABLO YÖNETİMİ (Index Organized Tables )


Index Organized Tables   Tablo’nun indeks mantığına göre tutulması esasına dayanır.Bu da verilerin kendi içersinde bir sıra ile tutulmasını sağlar.Heap organized tablodan farklı olarak ilk boş uygun yere değil primary key değerine göre olması gereken sırada ve yerde tabloya atılır.Sorgulama işlemlerinde peformans sağlar. SQL > CREATE TABLE LABOR_HOUR ( WORK_DATE   DATE, EMPLOYEE_NO VARCHAR2(8), CONSTRAINT pk_labor_hour […]