Monthly Archives: March 2012

VERİ BÜTÜNLÜĞÜ (AUDIT MEKANİZMASI)


Kullanıcının yaptığı haraketleri izlemek için kullanılan yapıdır. Audit dosyaları genellikle $ORACLE_HOME/rdbms/audit klasöründe muhafaza edilmektedirler.   Audit işlemini aktif edebilmek için AUDIT_TRAIL parametresinin aktif olması gerekmektedir.   SQL > alter system set audit_trail=db scope=spfile;//İzlemeleri Database de tutar (SYS.AUD$)   SQL > alter system set audit_trail=os scope=spfile;//izlemeleri işletim sistemi pathinde tutar     SQL > alter system […]

VERİ BÜTÜNLÜĞÜ


VERİ BÜTÜNLÜĞÜ  Uygulamalarımızda veri bütünlüğümüzü sağlamak, bozuk tutarsız verilerin girişini ya da mevcut bilgilerin üzerinde değişiklik yaparken bozulmasını engellemek isteriz.Bunu sağlamak için önceden bir takım kurallar tanımlamak durumundayız. “emp” tablosunda çalışan bilgileri , “dept” tablosunda da çalışılan bölüm bilgileri tutulmaktadır.EMP tablosunda empno alanının tek olması, ename alanının boş olmaması, sal alanını 10.000 den küçük olması, […]