Monthly Archives: July 2012

ORACLE DERS 8 (TABLESPACE VE DATAFILE YÖNETİMİ)


Oracle Veritabanı üzerinde dataların yani verilerin saklandığı yer fiziksel olarak DataFile mantıksal olarak ise TableSpace olarak ifade edilmektedir. Bir Database’in veri saklanmasının hiyerarşik olarak saklanması ise aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir. Tablespace Bir tablespace bir beya birden fazla datafile içerebilmektedir, Tablespace ler üzerinde ki işlemler Tablespace online iken yapılmaktadır. System Table space kesinlikle undo yada temp […]

VERİTABANI YÖNETİMİ (SERVER TARAFI PARAMETRELERİ)


Oracle Server tarafında client makinelar ile iletişim kurmak için “listener.ora” dosyasını kullanır. Oracle Server tarafında listener.ora dosyasının içeriği aşağıdaki gibidir. # LİSTENER.ORA Network Configuration File: d:\oracle\ora92\network\admin\listener.ora # Generated by Oracle configuration tools. LISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC0)) ) (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST […]