Monthly Archives: October 2012

VERİTABANI YÖNETİMİ (BACKUP AND RECOVERY)


Felaket Durumları   Oracle Yedekleme ve Kurtarma işlemleri aşağıdaki durumlarda gerekebilir.   • Statement failure • User process failure • User error • Instance failure • Media failure • Network failure   Statement Failure   Kullanıcının bulunduğu durumlarla ilgli sıkıntılar olabilir.   * Kullanıcı işlem yaptığı sırada logical bir hata alınmış olabilir * Tabloya yanlış […]

VERİTABANI YÖNETİMİ (Net Methodları)


Host Naming Method   Kullanıcılar Uzaktaki Server’a bağlanmak için Makine isimlerini kullanırlar.Bu bağlantı yönetimi de ($ORACLE_HOME/NETWORK/ADMIN/sqlnet.ora) dosyasından kontrol edilebilir.   # SQLNET.ORA Network Configuration File: d:\oracle\ora92\network\admin\sqlnet.ora # Generated by Oracle configuration tools.   #NAMES.DEFAULT_DOMAIN = world   SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS)   NAMES.DIRECTORY_PATH= (HOSTNAME)   Bu dosya yapılandırması aynı şelilde Net8 yada NETCA komutu kullanılarakta yapılandırılabilir.   […]

ORACLE DERS 8 (Dictionary Managemnt TableSpaces)


Dictionary Managemnt TableSpaces  Bu Yöntemde extendler dictionary viewlar ile yönetilir.Boş alan birleştime(Coalsece) işlemi kesinlikle gereklidir.   SQL >CREATE TABLESPACE userdata DATAFILE ‘/u01/oradata/userdata01.dbf’ SIZE 500M EXTENT MANAGEMENT DICTIONARY DEFAULT STORAGE ( initial 1M NEXT 1M ); SQL > ALTER TABLESPACE userdata MINIMUM EXTENT 2M;   SQL > ALTER TABLESPACE userdata DEFAULT STORAGE ( INITIAL 2M NEXT […]