Monthly Archives: January 2013

Recovery of a dropped tablespace


Recovery of a dropped tablespace   To recover from a case of a dropped tablespace, the Tablespace Point In Time Recovery (TSPITR) method cannot be used.   When you drop a tablespace, the controlfile will then no longer have any records of the tablespace which has been dropped. Attempts to use the RMAN RECOVER TABLESPACE […]

VERİTABANI YÖNETİMİ (INCREMENTAL BACKUP)


Daha Önceki Örneklerde tüm datafile yada arşiv dosyalarının backup alabiliyorduk. İncremental backup ile yalnızca değişmiş n tane bloğun backupını alabiliriz.Incremental backup diffrent ve cumulative olmak üzere 2 şiekilde incelenebiir.   Diffirential backupta son gerekli backup alındıktasn günüme kadar geçen süre ve daha öncesi alınır.   Cumulative  backupta ise son gerekli backup alındıktasn günüme kadar geçen […]

VERİTABANI YÖNETİMİ (RMAN BACKUPS)


RMAN  BACKUPS Rman ile Kapalı yada açık backup almak mümkündür,rman backupları kontrol file,dafa file,ve parametre dosyalarının hepsini içerir.RMAN backup operasyonu sırasında Oracle Server Sessionlarını kullanır. Close backup metodunda Database mount halinde olmalıdır açık olmamalıdır.Bütün datafile lar,control file ve arşivlenmiş redologların backup ı alınır. Open backup metodunda ise tablespace ler backup modunda olmamalıdır,bütün datafile ların ,control […]

Mutating Trigger and Solutions Example through statement level trigger, Pragma autonomous transaction and Compound trigge


Let us take a simple scenario. We are selecting the records count from student_table after updating the result coloumn is ‘Pass’ through TEST_TRIGGER(This trigger is fired on student_table).   Step 1: create the table student_table   create table student_table(rollnumber number,name varchar2(50),marks number,section varchar2(3),result varchar2(30))   Step 2: insert 6 records in to the table student_table   […]