Monthly Archives: May 2013

Point in time recovery using RMAN (until a log sequence number)


Recovery Objective   SQL> conn scott/tiger Connected. SQL> select count(*) from myobjects;   COUNT(*) ———- 249410   Switch a logfile   SQL> conn / as sysdba Connected. SQL> alter system switch logfile;   System altered.   Note the current log sequence number (13)   SQL> archive log list Database log mode              Archive Mode Automatic archival             […]

PERFORMANCE TUNİNG


Problemler  Performance tuning DBA olarak çalışan yada az çok oracle ile uğraşanlar için en gerekli konulardan biridir.Yazılan SQL cümlesinin optimizasyonu yada Oracle getirdiği parametreler performance açısından bize fayda yada zarar ne getirir görmemizi sağlar. Performance tuning için oracle getirdiği birkaç uygulamayı ve raporlamayı kullanabiliriz.Bunlar STATSPACK, UTLBSTAT,UTLESTAT, Oracle Enterprise Manager ve 10G ile gelen ADDM’ dir. […]